BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 04/05/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 04/05/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 04/05/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36oC, nhiệt độ đêm là 25-27oC, TPHCM, Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Phú (Bình Phước) nắng nóng 36oC. Đêm có mưa ở khu vực ven biển, Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa 3-4mm. Độ ẩm ban ngày thấp từ 64-67%, ban đêm độ ẩm từ 80-84%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33-35oC, Châu Đốc (An Giang) nhiệt độ ngày là 36oC. Nhiệt độ đêm là 24-25oC. Đêm có mưa ở ven biển Ba Tri (Bến Tre), Càng Long (Trà Vinh), Cà Mau, Rạch Giá (Kiên Giang), Phú Quốc, lượng mưa từ 2-3mm. Độ ẩm ban ngày thấp từ 65-67%, ban đêm độ ẩm từ 80-82%.

Dự báo 48 giờ, ngày 05/05/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36oC, nhiệt độ đêm là 25-27oC, TPHCM, Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Phú (Bình Phước) nắng nóng 36oC. Đêm có mưa ở khu vực ven biển, Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa 2-3mm. Độ ẩm ban ngày thấp từ 64-67%, ban đêm độ ẩm từ 80-84%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33-35oC, Châu Đốc (An Giang) nhiệt độ ngày là 36oC. Nhiệt độ đêm là 24-25oC. Đêm có mưa ở ven biển Ba Tri (Bến Tre), Càng Long (Trà Vinh), Cà Mau, Rạch Giá (Kiên Giang), Phú Quốc, lượng mưa từ 2-3mm. Độ ẩm ban ngày thấp từ 65-67%, ban đêm độ ẩm từ 80-82%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 04/5 

Đêm 04/5

Ngày 05/5

Đêm 05/5

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

36,0

27,0

36,0

27,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

35,0

26,0

35,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

36,0

27,0

36,0

27,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

64,0

83,0

64,0

83,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

35,0

27,0

35,0

27,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

83,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

36,0

26,0

36,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

84,0

66,0

84,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

34,0

26,0

34,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

4,0

0,0

2,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

3,0

0,0

3,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

65,0

81,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

35,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

81,0

67,0

81,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

35,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

2,0

0,0

3,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

3,0

0,0

3,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

36,0

25,0

36,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

2,0

0,0

2,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

66,0

82,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

24,0

33,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

3,0

0,0

3,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

2,0

0,0

2,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0