BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 08/06/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 8/6/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 8/6/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29 - 31oC, nhiệt độ đêm là 25 - 26oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, ĐỒng Phú, Trị An, Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú và Tây Ninh. Có mưa to ở Đồng Phú, không mưa ở Vũng Tàu và Côn Đảo, mưa vừa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 76%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 27 - 30oC, nhiệt độ đêm là 23 - 24oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh và Châu Đốc, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Cà Mau và Phú Quốc. Mưa rất to ở Cà Mau, mưa to ở Châu Đốc, Rạch Giá, Càng Long, mưa vừa ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Cao Lãnh và không mưa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 - 75%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 9/6/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 -34oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, Đồng Phú, Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Trị An, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Vũng Tàu và Côn Đảo không mưa, các trjam còn lại có mưa vừa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 - 75%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 30 - 32oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Mộc Hóa, Ba Tri, Sóc Trăng và Châu Đốc, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc. Mưa vừa ở Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Càng Long, Cao Lãnh, Rạch Giá và Châu Đốc, các trạm còn lại không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 74,5%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 8/6

Đêm 8/6

Ngày 9/6

Đêm 9/6

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

31,0

26,0

34,0

27,0

Lượng mưa (mm)

10,0

0,0

10,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

31,0

26,0

34,0

26,0

Lượng mưa (mm)

15,0

0,0

12,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

31,0

26,0

34,0

27,0

Lượng mưa (mm)

10,0

0,0

10,0

0,0

Ẩm (%)

 

64,0

83,0

64,0

83,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

31,0

25,0

34,0

27,0

Lượng mưa (mm)

15,0

0,0

12,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

83,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

31,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

15,0

12,0

12,0

0,0

Ẩm (%)

 

68,0

84,0

66,0

84,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

29,0

26,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

65,0

82,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

29,0

26,0

32,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

65,0

81,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

28,0

24,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

28,0

24,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

67,0

81,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

30,0

24,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

16,0

0,0

16,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

82,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

20,0

6,0

15,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

20,0

0,0

15,0

0,0

Ẩm (%)

 

64,0

81,0

67,0

82,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

20,0

0,0

15,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

29,0

24,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

81,0

67,0

80,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

30,0

24,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

25,0

6,0

20,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

80,0

65,0

80,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

28,0

24,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

29,0

7,0

20,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

66,0

82,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

27,0

23,0

30,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

28,0

23,0

31,0

25,0

Lượng mưa (mm)

24,0

32,0

18,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

80,0

66,0

81,0