BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 10/05/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 10/05/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 10/05/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-35oC, nhiệt độ đêm là 24-27oC, ngày nắng, đêm có mưa ven biển Vũng Tàu, TPHCM nhưng lượng không đáng kể. Độ ẩm ban ngày khoảng 66%, ban đêm khoảng 82%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-36oC, một số khu vực nắng nóng như Mộc Hóa (Long An), Cao Lãnh (Đồng Tháp), Cần Thơ, Châu Đốc (An Giang) nhiệt độ lên đến 36oC, nhiệt độ đêm là 24-27oC, ngày nắng, đêm có mưa ven biển Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu nhưng lượng không đáng kể. Độ ẩm ban ngày khoảng 66%, ban đêm khoảng 82%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 11/05/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-35oC, nhiệt độ đêm là 24-27oC, ngày nắng, không mưa. Độ ẩm ban ngày khoảng 66%, ban đêm khoảng 82%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-36oC, một số khu vực nắng nóng như Mộc Hóa (Long An), Cao Lãnh (Đồng Tháp), Cần Thơ, Châu Đốc (An Giang) nhiệt độ lên đến 36oC, nhiệt độ đêm là 24-27oC, ngày nắng, đêm không mưa. Độ ẩm ban ngày khoảng 66%, ban đêm khoảng 82%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 10/5 

Đêm 10/5

Ngày 11/5

Đêm 11/5

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

35,0

27,0

35,0

27,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,2

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

35,0

26,0

35,0

26,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

35,0

27,0

35,0

27,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

64,0

83,0

64,0

83,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

34,0

27,0

34,0

27,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

83,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

35,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

68,0

84,0

66,0

84,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,2

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

65,0

82,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

34,0

24,0

34,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

3,0

0,0

3,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

65,0

81,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

36,0

25,0

36,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

35,0

25,0

35,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

67,0

81,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

36,0

25,0

36,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,3

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

82,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,2

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

64,0

81,0

67,0

82,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

36,0

25,0

36,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,2

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

81,0

67,0

80,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

36,0

25,0

36,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

80,0

65,0

80,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

66,0

82,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

34,0

24,0

34,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

34,0

25,0

34,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

66,0

80,0

66,0

81,0