BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 24/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 24/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 24/10/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ. ngày 24/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.7-34.3oC. nhiệt độ đêm là 22.3-25.7oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Biên Hòa. Mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa lên đến 50.4mm (Côn Đảo). Độ ẩm trung bình vào khoảng 67.4 -88.05%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.8-33.9oC. nhiệt độ đêm là 22.3-26.2oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Mỹ Tho, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Ba Tri. Mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa lên đến 26.7mm (Ba Tri). Độ ẩm trung bình vào khoảng 68.55-82.05%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo. ngày 25/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 27.6-34oC. nhiệt độ đêm là 21.1-26oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa lên đến 30.5mm (Tân Sơn Nhất). Độ ẩm trung bình vào khoảng 68.55 -86%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.7-33.6oC. nhiệt độ đêm là 22.3-25.2oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Mộc Hóa và Cao Lãnh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Rạch Giá. Mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa lên đến 44.9mm (Rạch Giá). Độ ẩm trung bình vào khoảng 62.6-82.65%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 24/10

Đêm 24/10

Ngày 25/10

Đêm 25/10

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

34.3

23.9

33.4

24.6

Lượng mưa (mm)

21.8

11.1

30.5

0.0

Ẩm (%)

 

49.8

89.6

55.5

87.6

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

33.3

22.4

33.4

22.4

Lượng mưa (mm)

0.8

0.3

23.2

0.0

Ẩm (%)

 

52.9

95.7

57.2

89.7

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

33.5

22.3

31.8

23.1

Lượng mưa (mm)

0.0

9.1

0.1

0.4

Ẩm (%)

 

52.6

95.2

65.5

95.2

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

34.0

23.0

34.0

22.3

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.4

0.0

Ẩm (%)

 

42.2

92.6

53.4

83.7

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

34.0

21.4

32.9

21.1

Lượng mưa (mm)

7.5

0.0

2.2

0.0

Ẩm (%)

 

43.6

93.0

56.6

93.0

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

32.2

25.7

30.7

26.2

Lượng mưa (mm)

0.6

3.8

0.5

1.0

Ẩm (%)

 

61.9

87.1

71.0

87.5

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

28.7

25.2

27.6

26.0

Lượng mưa (mm)

0.0

50.4

24.2

1.7

Ẩm (%)

 

79.1

97.0

80.2

91.8

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

33.7

22.9

33.6

22.7

Lượng mưa (mm)

0.0

1.3

7.4

2.5

Ẩm (%)

 

49.0

92.6

56.6

92.8

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

33.9

23.2

32.1

22.5

Lượng mưa (mm)

0.0

11.3

5.1

0.0

Ẩm (%)

 

53.6

97.0

65.9

98.2

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

33.4

23.5

33.6

22.5

Lượng mưa (mm)

0.0

0.6

1.3

0.0

Ẩm (%)

 

50.6

98.9

56.8

98.9

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

33.7

22.3

31.8

23.5

Lượng mưa (mm)

13.9

12.8

5.2

0.0

Ẩm (%)

 

55.6

97.4

65.0

98.9

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

33.5

22.5

31.8

22.8

Lượng mưa (mm)

0.0

5.3

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

55.4

96.3

65.8

98.9

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

33.4

22.9

31.6

22.8

Lượng mưa (mm)

4.6

1.7

6.6

0.0

Ẩm (%)

 

57.3

94.1

67.2

98.1

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

33.8

23.0

32.2

23.3

Lượng mưa (mm)

5.0

9.9

3.8

0.0

Ẩm (%)

 

52.0

99.0

63.6

98.9

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

32.9

24.7

31.8

25.4

Lượng mưa (mm)

15.0

9.7

35.2

0.8

Ẩm (%)

 

57.8

97.4

66.6

92.1

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

33.8

23.8

33.9

22.6

Lượng mưa (mm)

0.0

2.5

2.4

12.4

Ẩm (%)

 

43.4

93.7

56.5

93.5

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

32.3

24.7

31.9

22.3

Lượng mưa (mm)

11.0

4.4

44.4

0.5

Ẩm (%)

 

65.0

95.7

64.0

99.0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

29.8

26.2

29.7

25.2

Lượng mưa (mm)

0.0

2.0

3.7

5.4

Ẩm (%)

 

68.7

95.4

32.9

92.3

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

32.9

24.1

33.3

23.5

Lượng mưa (mm)

0.0

0.6

1.7

0.0

Ẩm (%)

 

57.7

97.9

58.8

98.9