BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 25/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 25/10/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 25/10/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ. ngày 25/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.1-31.9oC. nhiệt độ đêm là 21.7-26.5oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa lên đến mức rất cao 82.7mm (Tân Sơn Nhất). Độ ẩm trung bình vào khoảng 81.65-82.8%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.6-32oC. nhiệt độ đêm là 23.4-27.1oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Mộc Hóa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Càng Long. Mưa rất to ở Mỹ Tho, mưa to ở Phú Quốc, Châu Đốc, Mộc Hóa, Càng Long và Cần Thơ, mưa vừa ở Ba Tri, Bạc Liêu, có mưa ở Cà Mau, Cao Lãnh, không mưa ở Sóc Trăng. Độ ẩm trung bình vào khoảng 79.4-81.3%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo. ngày 26/10/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 27.8-32.4oC. nhiệt độ đêm là 21.2-26.2oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú. Mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa lên đến mức cao 36,3mm (Tây Ninh). Độ ẩm trung bình vào khoảng 72.6-84.2%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.6-32.5oC. nhiệt độ đêm là 21.5-25.7oC. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Mộc Hóa. Mưa rất to ở Mộc Hóa, Cao Lãnh, Ba Tri, mưa to ở Mỹ Tho, mưa vừa ở Cần Thơ, Châu Đốc, Phú Quốc, Cà Mau, có mưa ở Càng Long, mưa nhỏ ở Rạch Giá, Bạc Liêu, có mưa ở Càng Long, không mưa ở Sóc Trăng. Độ ẩm trung bình vào khoảng 60.6-84.65%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 25/10

Đêm 25/10

Ngày 26/10

Đêm 26/10

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

30.5

23.8

32.4

23.5

Lượng mưa (mm)

72.8

9.9

0.3

1.6

Ẩm (%)

 

65.6

95.6

50.3

94.9

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

30.9

22.9

31.7

21.5

Lượng mưa (mm)

41.9

7.0

3.8

1.7

Ẩm (%)

 

72.5

98.9

56.2

98.8

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

31.9

23.1

31.4

21.6

Lượng mưa (mm)

33.4

14.1

2.2

3.9

Ẩm (%)

 

64.4

98.9

62.4

98.9

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

31.0

23.2

32.1

22.0

Lượng mưa (mm)

51.2

7.6

17.7

18.6

Ẩm (%)

 

73.6

98.9

58.8

96.5

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

29.5

21.7

31.3

21.2

Lượng mưa (mm)

37.6

38.3

0.0

57.3

Ẩm (%)

 

66.4

100.0

57.0

99.0

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

29.8

24.5

29.7

24.1

Lượng mưa (mm)

0.1

0.4

0.2

4.5

Ẩm (%)

 

72.6

92.6

65.4

91.4

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

28.1

26.5

27.8

26.2

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

79.7

85.9

81.0

87.4

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

32.0

23.6

32.1

21.5

Lượng mưa (mm)

28.2

13.1

97.6

3.4

Ẩm (%)

 

62.9

98.9

62.8

98.5

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

31.5

23.5

31.7

21.8

Lượng mưa (mm)

64.4

15.5

28.9

4.5

Ẩm (%)

 

65.1

98.9

65.2

98.7

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

31.8

24.0

32.5

22.1

Lượng mưa (mm)

5.1

2.9

91.4

3.4

Ẩm (%)

 

63.6

98.2

62.4

99.0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

32.1

23.6

30.9

21.9

Lượng mưa (mm)

13.3

4.6

38.6

31.4

Ẩm (%)

 

62.1

98.9

65.8

98.9

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

31.7

23.4

31.3

21.7

Lượng mưa (mm)

26.0

7.6

2.2

3.6

Ẩm (%)

 

62.3

98.8

71.7

97.6

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

31.5

24.0

31.2

21.6

Lượng mưa (mm)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ẩm (%)

 

60.7

98.1

65.4

98.1

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

31.3

23.6

31.6

22.3

Lượng mưa (mm)

7.0

36.8

12.7

0.0

Ẩm (%)

 

63.4

98.9

68.3

98.9

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

30.8

26.3

30.8

24.2

Lượng mưa (mm)

0.0

21.0

0.0

2.0

Ẩm (%)

 

66.9

87.3

69.5

94.4

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

31.2

23.8

31.8

22.4

Lượng mưa (mm)

20.0

7.1

11.5

0.5

Ẩm (%)

 

68.2

98.9

63.3

98.0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

29.9

23.9

31.2

22.2

Lượng mưa (mm)

0.0

0.2

2.1

0.0

Ẩm (%)

 

73.2

98.4

70.6

99.0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

28.6

27.1

28.6

25.7

Lượng mưa (mm)

0.0

33.5

18.3

10.4

Ẩm (%)

 

76.6

86.0

31.3

89.9

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

31.7

24.9

31.5

22.7

Lượng mưa (mm)

3.9

0.0

14.1

0.4

Ẩm (%)

 

63.8

91.8

67.5

99.0