BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 23 / 03 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 23/03/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-38 o C, nhiệt độ đêm là 23-26 o C. Có nắng nóng diện rộng, tại các trạm Tân Sơn Nhất, Trị An, Biên Hòa, Tây Ninh và Đồng Phú...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 6/4/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 6/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36 o C, nhiệt độ đêm là 24 - 27 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh và Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 14/4/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 14/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 35 o C, nhiệt độ đêm là 26 - 27 o C, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Trị An, Tây Ninh, Đồng Phú, Vũng Tàu và Côn Đảo. Có mưa...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 16 / 03 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 16/03/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 35-37 o C, nhiệt độ đêm là 23-26 o C, nắng nóng diện rộng, ở các trạm Tân Sơn Nhất, Trị An, Tây Ninh và Đồng Phú nhiệt độ lên...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 21 /4/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 21/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34 o C, nhiệt độ đêm là 25 - 27 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa và Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 27 /4/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 27/4/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34 o C, nhiệt độ đêm là 25 - 26 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa và Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 04 / 05 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 04/05/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36 o C, nhiệt độ đêm là 25-27 o C, TPHCM, Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Phú (Bình Phước) nắng nóng 36 o C. Đêm có mưa ở...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 10 / 05 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 10/05/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-35 o C, nhiệt độ đêm là 24-27 o C, ngày nắng, đêm có mưa ven biển Vũng Tàu, TPHCM nhưng lượng không đáng kể. Độ ẩm ban ngày khoảng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 18 /5/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 18/5/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34 o C, nhiệt độ đêm là 24 - 27 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 25 /5/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 25/5/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34 o C, nhiệt độ đêm là 24 - 27 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 1 /6/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 1/6/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34 - 36 o C, nhiệt độ đêm là 25 - 27 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Trị An, Tân Sơn Nhất, Biên Hòa và Tây Ninh,...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 8 /6/2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 8/6/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29 - 31 o C, nhiệt độ đêm là 25 - 26 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, ĐỒng Phú, Trị An, Tây...
ĐầuTrước1234SauCuốiTrang 1 / 4