Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ

Sáng ngày 22/09/2016, tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đánh giá về đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực” do ThS. Nguyễn Văn Hồng – Phó Phân viện trưởng-  Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu làm chủ nhiệm đề tài.

Chủ trì hội thảo là TS. Mai Văn Khiêm – Phân viện trưởng, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu. Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Siêu Nhân – Viện trưởng Viện địa lý tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh; TS. Bảo Thạnh – Giảng viên ĐH Tài nguyên và Môi trường; Th.s Nguyễn Minh Giám – Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; PGS. TS Nguyễn Thị Bảy – Giảng viên trường ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh; PGS. TS Lê Quang Toại – Giảng viên ĐH Khoa học tự nhiên; TS. Đặng Trường An – Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng; Th.s Trần Hữu Phúc – Trung tâm QH và QL THVDHKV; Các cán bộ khoa học của Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu; Một số cán bộ tham gia nghiên cứu, cộng tác đề tài đến từ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam,Viện môi trường và tài nguyên.

 

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Văn Hồng – Phó Phân viện trưởng- Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu- chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm tác giả trình bày tổng quan về đề tài. Đề tài " Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực " được thực hiện gồm 02 mục đích chính:

-          Đánh giá sự biến đổi hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động của thủy động lực theo không gian và thời gian.

-          Đề xuất các giải pháp bảo vệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vựccửa sông Cổ Chiên.

Các báo cáo tham luận tại hội thảo:

+ Báo cáo 1: Báo cáo sơ lược về đề tài và các kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục và bảo vệ khu vực cửa sông Cổ Chiên - Báo cáo viên: Th.s Nguyễn Văn Hồng.

+ Báo cáo 2: Tổng quan vùng nghiên cứu và hiện trạng hình thái cửa sông Cổ Chiên – Báo cái viên : Th.s Vũ Thị Hương

+ Báo cáo 3: Báo cáo Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán trường sóng ở cửa sông Cổ Chiên – Báo cáo viên : Th.s Nguyễn Văn Hồng.

+ Báo cáo 4: Báo cáo Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán dòng chảy ở cửa sông Cổ Chiên – Báo cáo viên : CN. Trần Tuấn Hoàng.

+ Báo cáo 5: Báo cáo Nghiên cứu tính toán biến đổi hình thái cửa sông Cổ Chiên – Báo cáo viên : Th.s Ngô Nam Thịnh.

Tại phiên thảo luận của Hội thảo các chuyên gia đồng ý với ý kiến cho rằng vấn đề nghiên cứu của đề tài là một vấn đề khá mới, tương đối phức tạp. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đóng góp rất nhiều ý kiến chuyên môn mang tính xây dựng giúp đề tài hoàn thiện hơn.

Chủ nhiệm đề tài đã lắng nghe ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia tham dự hội thảo. Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa dựa theo những góp ý của các chuyên gia để đề tài đạt được như mục tiêu đề ra.

Kết luận hội thảo, ông Mai Văn Khiêm – Phân viện trưởng, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi khí hậu cũng góp ý về mặt chuyên môn, chỉnh sửa sớm, đề tài cần hoàn thành nhanh vì thời hạn đã gần kết thúc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo: