Họp nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Họp nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu biến động hình tháicửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực”

 

Sáng nay, ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại Phòng họp 301, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu biến động hình tháicửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực” do ThS. Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

Đại diện lãnh đạo Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, TS. Mai Văn Khiêm đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, Chủ tịch Hội đồng GS. TS. Trần Thục, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu điều khiển cuộc họp.

Đến tham dự cuộc họp có PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; PGS.TS. Nguyễn Thị Bảy - trường đại học Bách Khoa; TS. Tô Quang Toản - Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam; TS. Nguyễn Trường An-  trường đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM; TS. Nguyễn Siêu Nhân – Viện Địa lý TP.HCM; Đại diện các phòng chuyên môn của Phân viện cũng đến tham dự.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

         Các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề được trình bày trong báo cáo, chủ nhiệm đề tài trả lời, tiếp thu.

 Các ủy viên Hội đồng đọc nhận xét cho báo cáo và các sản phẩm của đề tài và đánh giá kết quả, với tổng số 7 thành viên hội đồng có mặt đánh giá “Đạt yêu cầu”, kết quả cuối cùng của đề tài được hội đồng cấp cơ sở xếp loại đạt yêu cầu và có những tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng và góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình nghiệm thu cấp Bộ.

Hình ảnh cùng sự kiện: