Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2014 -2016 [27/12/2016]

 

Ngày 27/12/2016, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực do ThS. Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập tại Quyết định số 2640/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2016 tại phòng họp số 116, ngõ 23/62 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng gồm 09 thành viên do PGS.TS. Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Hội đồng.

a/ Đại diện cơ quan quản lý: Th.S. Nguyễn Thạc Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Th.S. Nguyễn Văn Hiếu

b/ Chuyên gia: PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo; PGS.TS. Trần Thanh Tùng; TH.S. Vũ Hồng Châu; TS. Nguyễn Lan Châu, TS. Đặng Thanh Mai.

c/ Đại diện Đơn vị Chủ trì và Thực hiện đề tài: Ông Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế: Bà Phùng Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng; bà Nguyễn Thị Bích

d/ Đại diện đơn vị Thực hiện và Phối hợp thực hiện đề tài

-  Đại diện Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phía Nam: Ông Phạm Thanh Long, Phó Phân viện trưởng, Ông Trần Tuấn Hoàng Trưởng Phòng Hải Văn;

Kết quả bỏ phiếu đánh giá đề tài xếp loại: Khá.

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một đề tài khá rộng và có tính thời sự cao về vấn đề xói lở bồi lắng cửa sông. Đề tài đã thực hiện và đạt được mục tiêu đề ra là (1) Đánh giá sự biến đổi hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động của thủy động lực theo không gian và thời gian và (2) Đề xuất các giải pháp bảo vệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vựccửa sông Cổ Chiên. Tập thể tác giả đã cố gắng nỗ lực rất lớn, và có sự phối hợp tốt với nơi tiếp nhận sản phẩm.

Một số hình ảnh tại lễ nghiệm thu đề tài: 

 

Chủ nhiệm đề tài Th.s. Nguyễn Văn Hồng báo cáo kết quả đề tài