Nghiệm thu đề tài cấp Thành phố

Ngày 30/5/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu của đề tài “Nghiên cứu các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp chính nhằm hướng tới xã hội cac-bon thấp” do TS. Bảo Thạnh, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu làm chủ nhiệm đề tài đã tổ chức họp để đánh giá kết quả.  

Hội đồng gồm 08 thành viên do PGS. TS Lê Thanh Hải, Phó Viện trưởng, Viện Môi trường và Tài nguyên làm Chủ tịch Hội đồng, Ths. Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh làm thư ký.

Đại diện đơn vị chủ trì và thực hiện đề tài: Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: (i) kiểm kê phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) xác định được các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) đề xuất một số chính sách và giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài đã đề xuất được giải pháp về chính sách, quản lý, tài chính, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng; giải pháp kỹ thuật (10 giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và 9 giải pháp trong lĩnh vực xây dựng). Bên cạnh đó, đề tài cũng đề xuất 04 ý tưởng hành động giảm phát thải phù hợp để xin tài trợ quốc tế bao gồm:  (1) Giảm phát thải nhà kính trong chăn nuôi bò sữa; (2) Xây dựng chiến lược và kỹ thuật thích hợp để giảm lượng khí thải mêtan từ chăn nuôi bò sữa; (3) Sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình nhà cao tầng; (4) Cải tiến năng lượng hiệu quả trong các công trình công cộng.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung, sản phẩm theo hợp đồng. Chất lượng công trình tương đối tốt; cũng như sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp. Báo cáo tổng kết đã đáp ứng được các yêu cầu khoa học. Đặc biệt kết quả của đề tài có đóng góp nhất định về mặt khoa học và thực tiễn của Tp. Hồ Chí Minh. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng rõ rệt, các tác động diễn ra ngày càng nghiêm trọng đòi hỏi phải có nhiều các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực được thực hiện. Trong bối cảnh Việt Nam đã ký thỏa thuận Paris với các mục tiêu giảm phát thải cụ thể được đưa ra trong INDC của Việt Nam, các hành động giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) sẽ là một cơ chế quan trọng trong việc thực hiện cam kết này.

Kết thúc buổi họp, 8/8 thành viên Hội đồng đồng ý nghiệm thu đề tài và đồng thời cũng đưa ra những góp ý tích cực nhằm giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm.