Nghiệm thu thuyết minh đề tài cấp cơ sở 2015 [24/06/2015]

Ngày 24/06/2015, tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đã tổ chức họp nghiệm thu thuyết minh đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) trong việc đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai cho các vùng bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ  do Th.s. Phạm Thanh Long – Phó Phân viện trưởng, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu thuyết minh đề tài cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-KTTVBĐKH ngày 24 tháng 06 năm 2015 của Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng họp vào 9h 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2015 tại phòng họp số 301, số 19 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng gồm 07 thành viên do TS. Bảo Thạnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên hội đồng gồm có:

-       Ông Bảo Thạnh – Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

-       Ông Nguyễn Minh Giám – Phó giám đốc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

-       Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Phân viện trưởng, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

-       Ông Nguyễn Siêu Nhân – Phó Viện trưởng Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh;

-       Ông Trần Hữu Phúc – Phó giám đốc Trung Tâm Quy Hoạch Và Quản Lý Tổng hợp vùng Duyên hải.

-       PGS.TS. Lê Quang Toại, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

-       Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Chi nhánh phía nam.

Theo đó, mục tiêu của đề tài nghiên cứu là: (1) Ứng dụng phương pháp AHP trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do thiên tai gây ra tại các vùng bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ, áp dụng thí điểm cho các xã bãi ngang ven biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định; (2) Đề xuất các giải pháp thích ứng, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho các xã bãi ngang khu vực nghiên cứu.

Các nội dung chính mà đề tài sẽ thực hiện bao gồm:

-       Điều tra khảo sát thực địa tại các xã bãi ngang thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phục vụ đánh giá tính dễ bị tổn thương.

-       Đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai tại các xã bãi ngang thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ đó rút ra cho khu vực nghiên cứu.

-       Đánh giá và kiến nghị khả năng áp dụng phương pháp AHP để xác định tính dễ bị tổn thương.

-       Đề xuất các giải pháp thích ứng, ứng phó với các loại thiên tai khu vực nghiên cứu.

Tập thể nghiên cứu là các cán bộ đã có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu tính tổn thương do thiên tai của Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Để thực hiện tốt các nội dung và đạt mục tiêu đề ra, các cán bộ nghiên cứu kết hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh Bình Định cũng như các chuyên gia trong ngành.

Hội đồng nghiệm thu đã họp, bỏ phiếu kín cho điểm. Kết quả bỏ phiếu đánh giá đề tài: Đạt loại A và đề nghị sớm triển khai thực hiện trong năm 2015.

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một đề tài khá rộng và có tính thời sự cao về nghiên cứu tổn thương do thiên tai gây ra cho vùng trọng yếu với thiên tai (đặc biệt là bão, lũ) của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu thuyết minh đề tài:

Thanh niên SIHYMECC