Khởi động dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận

Ngày 26/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo khởi động 2 hoạt động “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại, tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” và “Tư vấn kỹ thuật xây dựng mô hình thủy lực - thủy văn sông Dinh và mô hình thoát nước tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trong mối liên hệ với biến đổi khi hậu”.

Tại hội thảo, ông Đỗ Khoa Danh - Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước cho biết: Dự án nhằm xây dựng mô hình hoạt động biến đổi khí hậu và chiến lược phù hợp cho lưu vực sông Dinh để thích ứng với sự phát triển của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trước những thách thức của biến đổi khí hậu; đồng thời xem xét lại quy hoạch tổng thể cấu trúc chiến lược và các tiếp cận quy hoạch cho thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đặc biệt là quanh hồ Đầm Nại và cửa sông Dinh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học tại hội thảo: biến đổi khí hậu gây ra bởi các hoạt động của con người đã hiện hữu trên toàn cầu và được xem là một trong những thách thức lớn nhất của thế giới. Biến đổi khí hậu và đô thị nhanh đang tác động tới nhiều khu vực ở Việt Nam, trong đó có 3 tỉnh có địa hình tương tự nhau là Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh. Với tỉnh Ninh Thuận, thách thức về biến đổi khí hậu là tăng rủi ro hạn hán và lũ lụt do tập trung lượng mưa, nước biển dâng và xâm nhập mặn. 

Toàn cảnh hội thảo

Dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2019 tại 3 tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh. Đây là một trong năm dự án có liên quan đến quản lý nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được Chính phủ Vương quốc Bỉ và Việt Nam ký kết vào tháng 6/2011, với tổng vốn thực hiện là 9,5 triệu Euro, trong đó Vương quốc Bỉ tài trợ 8 triệu Euro, vốn đối ứng của Việt Nam 1,5 triệu Euro. Các dự án được thực hiện nhằm mục đích củng cố “năng lực của Chính phủ Việt Nam để đảm bảo rằng các mối đe dọa của việc đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu được giảm nhẹ đúng cách, thông qua một phương pháp tiếp cận đa ngành trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường”.

Hội thảo cũng nhận được những chia sẻ của các nhà khoa học, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan về các nội dung như: cơ sở khoa học xây dựng kịch bản BĐKH, nước biển dâng độ phân giải cao cho khu vực Ninh Thuận; kinh nghiệm từ dự án ở Hà Tĩnh; giới thiệu mục tiêu, nội dung thực hiện, các kết quả dự kiến cần đạt được của hoạt động Tư vấn kỹ thuật xây dựng mô hình thủy lực - thủy văn Sông Dinh và mô hình thoát nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trong mối liên hệ với biển đổi khí hậu…

Quốc Huy