Trải nghiệm của phi công chuyên bay vào mắt bão

Phi công săn bão người Mỹ Justin Kibbey chia sẻ khoảnh khắc đối mặt với sấm sét và mưa gió dữ dội khi lái máy bay vào vùng mắt bão.

Video: Great Big Story