1 .  NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG SƠ ĐỒ BAN ĐẦU HOÁ XOÁY NC2011 TRONG MÔ HÌNH WRF ĐỂ MÔ PHỎNG CẤU TRÚC CƠN BÃO SỐ 12 NĂM 2017           Nguyễn Bình Phong, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Thắng   Tóm tắt Trong bài báo này nhóm tác giả trình bày một số kết quả thử nghiệm áp dụng sơ đồ ban đầu hóa bão NC2011...
           PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học KTTV và BĐKH phát biểu tại Hội thảo Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học KTTV và BĐKH cho biết: Được sự chỉ đạo, quan tâm và tạo điều kiện của Bộ TN&MT, Viện đã duy trì tổ chức Hội thảo khao học thường niên nhằm...
KHÍ TƯỢNG, KHÍ HẬU VÀ KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP   1 XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI NINH THUẬN Mai Văn Khiêm, Lê Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tín 1 2 ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG MÔ PHỎNG MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG GIÓ MÙA MÙA HÈ Ở KHU VỰC VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH CFS/RSM Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm, Hà Trường Minh,...