Tuyển tập hội thảo quốc gia về KTTV, BĐKH 2016

Tuyển tập hội thảo quốc gia về KTTV, BĐKH 2016 ...

Hội thảo tổng kết dự án VIETADAPT II

Ngày 26/10 tại TP.HCM, Phân viện Khoa học Khí tượng thủy văn (KTTV) và Biến đổi khí hậu (BĐKH), Trung tâm...