BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 18/05/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 18/5/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 18/5/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Mưa to ở tất cả các trạm. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72.5 – 75%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31 - 33oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh, Mộc Hóa, Mỹ Tho, Càng Long, Sóc Trăng, Cần Thơ và Châu Đốc, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc và Bạc Liêu. Có mưa to ở Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá, Châu Đốc, Cao Lãnh, Mộc Hóa, có mưa ở Mỹ Tho và không mưa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 73,5 – 74,5%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 19/5/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 -34oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Côn Đảo không mưa, có mưa ở Vũng Tàu và mưa vừa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 75%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31 - 33oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh, Càng Long, Sóc Trăng, Mộc Hóa, Mỹ Tho, Châu Đốc và Cần Thơ, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc và Cần Thơ. Có mưa vừa ở Mộc Hóa, Cao Lãnh, Châu Đốc, Rạch Giá, Phú Quốc và Cà Mau, các trạm còn lại không mưa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 74,5%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 18/5

Đêm 18/5

Ngày 19/5

Đêm 19/5

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

20,0

15,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

20,0

10,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

33,0

27,0

33,0

27,0

Lượng mưa (mm)

25,0

10,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

64,0

83,0

64,0

83,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

34,0

27,0

34,0

27,0

Lượng mưa (mm)

25,0

8,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

83,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

12,0

Lượng mưa (mm)

30,0

15,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

68,0

84,0

68,0

84,0

Vũng Tàu (BR-VT)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

30,0

16,0

0,0

5,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

66,0

82,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

32,0

24,0

32,0

24,0

Lượng mưa (mm)

25,0

14,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

65,0

81,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

33,0

12,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

20,0

0,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

5,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

65,0

81,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

25,0

14,0

0,0

12,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

64,0

82,0

64,0

82,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

24,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

32,0

24,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

0,0

0,0

0,0

0,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

25,0

12,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

66,0

80,0

66,0

80,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

30,0

12,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

66,0

82,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

24,0

31,0

24,0

Lượng mưa (mm)

30,0

12,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

30,0

12,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

65,0

81,0