BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 25/05/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ

Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 25/5/2021

Nhận định chung:

Dự báo 24 giờ, ngày 25/5/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 - 34oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Có mưa rất to ở Tân Sơn Nhất, Tây Ninh, Đồng Phú, Biên Hòa, Trị An và mưa to ở Vũng Tàu, Côn Đảo. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 75%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31 - 33oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Cao Lãnh, Mộc Hóa, Mỹ Tho, Càng Long, Cần Thơ, Sóc Trăng và Châu Đốc, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Bạc Liêu và Phú Quốc. Mưa rất to ở Mộc Hóa, Mỹ Tho, Ba Tri, Phú Quốc, Cà Mau, mưa to ở Châu Đốc, Cao Lãnh, Rạch Giá và mưa vừa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 - 74%.

Dự báo 48 giờ tiếp theo, ngày 26/5/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 32 -34oC, nhiệt độ đêm là 24 - 27oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tây Ninh, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Côn Đảo. Mưa to ở Tây Ninh, Biên Hòa và mưa vừa ở các trạm còn lại. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72 - 75%. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31 - 33oC, nhiệt độ đêm là 24 - 25oC, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Mộc Hóa, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Cần Thơ, Càng Long, Sóc Trăng và Châu Đốc, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Phú Quốc và Bạc Liêu. Mưa to ở Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá và Châu Đốc, các trạm còn lại có mưa vừa. Độ ẩm trung bình vào khoảng 72,5 – 74,5%.

Bản tin dự báo điểm:

Khu vực

Trạm

Yếu tố

Thời gian dự báo

Ngày 25/5

Đêm 25/5

Ngày 26/5

Đêm 26/5

Đông Nam Bộ

Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

80,0

40,0

0,0

20,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Trị An (Bình Dương)

Nhiệt độ (oC)

33,0

26,0

33,0

26,0

Lượng mưa (mm)

45,0

35,0

0,0

20,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0

Biên Hòa (Đồng Nai)

Nhiệt độ (oC)

33,0

27,0

33,0

27,0

Lượng mưa (mm)

36,0

35,0

0,0

25,0

Ẩm (%)

 

64,0

83,0

64,0

83,0

Tây Ninh

Nhiệt độ (oC)

34,0

27,0

34,0

27,0

Lượng mưa (mm)

50,0

35,0

0,0

25,0

Ẩm (%)

 

67,0

83,0

67,0

83,0

Đồng Phú (Bình Phước)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

40,0

37,0

0,0

20,0

Ẩm (%)

 

66,0

84,0

66,0

84,0

Vũng Tàu (BR-VT)

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

25,0

15,0

0,0

20,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Côn Đảo (BRVT)

Nhiệt độ (oC)

32,0

24,0

32,0

24,0

Lượng mưa (mm)

25,0

15,0

0,0

20,0

Ẩm (%)

 

65,0

81,0

65,0

81,0

Tây Nam Bộ

Mộc Hóa (Long An)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

45,0

31,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

50,0

39,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

67,0

81,0

67,0

81,0

Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

36,0

8,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Ba Tri (Bến Tre)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

60,0

40,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Càng Long (Trà Vinh)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

8,0

15,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Sóc Trăng

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

8,0

15,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

67,0

82,0

67,0

82,0

Cần Thơ

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

5,0

17,0

0,0

10,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Bạc Liêu

Nhiệt độ (oC)

32,0

24,0

32,0

24,0

Lượng mưa (mm)

5,0

15,0

0,0

15,0

Ẩm (%)

 

67,0

80,0

67,0

80,0

Châu Đốc (An Giang)

Nhiệt độ (oC)

33,0

25,0

33,0

25,0

Lượng mưa (mm)

28,0

5,0

0,0

30,0

Ẩm (%)

 

65,0

80,0

65,0

80,0

Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

35,0

5,0

0,0

45,0

Ẩm (%)

 

66,0

82,0

66,0

82,0

Phú Quốc (Kiên Giang)

Nhiệt độ (oC)

31,0

24,0

31,0

24,0

Lượng mưa (mm)

42,0

20,0

0,0

45,0

Ẩm (%)

 

65,0

82,0

65,0

82,0

Cà Mau

Nhiệt độ (oC)

32,0

25,0

32,0

25,0

Lượng mưa (mm)

44,0

20,0

0,0

45,0

Ẩm (%)

 

66,0

81,0

66,0

81,0