Dự báo thời tiết bằng mô hình số ngày 12/05/2019

- Nhiệt độ ngày (OC): Là nhiệt độ cao nhất từ 07h đến 19h

- Nhiệt độ đêm (OC): Là nhiệt độ thấp nhất từ 19h đến 07h

- Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h

- Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h

- Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp nhất (%) từ 07h đến 19h

- Độ ẩm đêm là độ ẩm cao nhất (%) từ 19h đến 07h

 

Khu

vực

Điểm

Yếu tố

Thời gian dự báo

 

Ngày 12

Đêm 12

Ngày 13

Đêm 13

ĐNB

 

TPHCM

Nhiệt độ

34.7

26.8

36.8

26.8

Lượng mưa

14.0

7.1

20.6

0.0

Độ ẩm

52.6

90.1

47.3

88.0

Đồng Phú

Nhiệt độ

34.3

24.0

33.6

24.1

Lượng mưa

3.7

1.8

0.0

7.4

Độ ẩm

50.9

96.8

56.7

98.8

Phước Long

Nhiệt độ

33.2

22.7

33.0

23.5

Lượng mưa

9.9

0.0

1.0

0.0

Độ ẩm

56.0

96.4

59.4

98.6

Tây Ninh

Nhiệt độ

34.0

25.3

35.8

25.3

Lượng mưa

17.9

0.0

4.0

0.0

Độ ẩm

54.2

96.6

49.9

95.7

Bình Dương

Nhiệt độ

34.6

24.8

35.2

25.0

Lượng mưa

22.7

0.0

1.0

0.0

Độ ẩm

53.5

98.7

53.5

96.4

Biên Hòa

Nhiệt độ

33.7

24.8

35.7

24.7

Lượng mưa

25.5

7.4

0.0

0.0

Độ ẩm

60.0

95.7

52.7

95.6

BRVT

Nhiệt độ

32.2

27.2

32.2

28.1

Lượng mưa

0.0

20.4

0.0

17.1

Độ ẩm

71.5

87.5

70.5

83.9

Côn Đảo

Nhiệt độ

29.9

27.6

29.3

27.7

Lượng mưa

0.0

0.0

0.1

0.0

Độ ẩm

77.9

87.0

79.2

88.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐBSCL

 

Mộc Hóa

Nhiệt độ

34.9

24.7

35.7

24.7

Lượng mưa

4.0

2.6

1.7

0.0

Độ ẩm

54.7

95.8

50.2

97.0

Mỹ Tho

Nhiệt độ

34.9

25.4

35.6

25.0

Lượng mưa

7.4

36.4

9.3

0.0

Độ ẩm

52.4

94.8

51.8

94.4

Cao lãnh

Nhiệt độ

34.2

24.9

34.6

24.9

Lượng mưa

7.2

0.0

5.4

0.0

Độ ẩm

57.0

94.6

55.5

95.5

Ba tri

Nhiệt độ

32.6

24.6

34.8

24.3

Lượng mưa

1.9

0.0

4.3

0.0

Độ ẩm

63.6

95.3

55.6

96.3

Càng Long

Nhiệt độ

33.1

24.3

34.6

24.2

Lượng mưa

3.3

0.0

27.3

0.0

Độ ẩm

62.4

94.6

56.9

95.3

Châu Đốc

Nhiệt độ

33.4

25.4

35.3

25.6

Lượng mưa

1.6

0.0

0.0

0.0

Độ ẩm

61.9

96.1

52.8

91.2

Cần Thơ

Nhiệt độ

33.9

24.7

33.8

24.6

Lượng mưa

6.6

0.0

7.0

0.0

Độ ẩm

61.2

96.9

61.1

96.9

Sóc Trăng

Nhiệt độ

34.3

25.5

33.7

25.2

Lượng mưa

5.8

0.0

0.5

0.0

Độ ẩm

59.5

89.6

60.4

90.2

Rạch Giá

Nhiệt độ

31.9

26.3

31.5

26.9

Lượng mưa

0.0

6.6

0.7

7.1

Độ ẩm

72.9

92.5

74.8

89.6

Phú Quốc

Nhiệt độ

30.7

28.8

30.5

28.7

Lượng mưa

5.6

13.3

19.8

32.4

Độ ẩm

74.8

82.1

33.6

84.1

Bạc Liêu

Nhiệt độ

33.1

28.1

32.4

27.5

Lượng mưa

10.2

0.0

31.7

0.0

Độ ẩm

66.1

84.2

68.1

87.8

Cà mau

Nhiệt độ

34.8

25.9

34.0

25.6

Lượng mưa

18.2

0.0

1.9

0.0

Độ ẩm

54.0

91.0

60.0

94.8

TPHCM

Quận 1

Nhiệt độ

35.4

26.7

36.4

26.5

Lượng mưa

29.8

3.9

1.1

0.0

Độ ẩm

51.2

91.7

47.8

89.3

Long Phước (Quận 9)

Nhiệt độ

34.8

25.2

36.2

24.4

Lượng mưa

9.9

5.4

12.4

0.0

Độ ẩm

54.1

97.4

47.2

98.2

Cần Giờ

Nhiệt độ

30.7

26.1

30.5

28.1

Lượng mưa

8.1

15.0

0.0

16.4

Độ ẩm

75.0

93.1

75.3

85.2

Củ Chi

Nhiệt độ

34.3

24.9

35.5

25.2

Lượng mưa

7.8

0.7

0.0

0.0

Độ ẩm

57.8

96.4

51.5

95.2

Dự báo trường nhiệt ở Nam Bộ

Dự báo trường nhiệt

Dự báo trường mưa ở Nam Bộ 

 Dự báo trường mưa

Dự báo mưa từng trạm ở Nam Bộ

Dự báo mưa trạm  

Dự báo trường gió, áp ở Nam Bộ

Dự báo trường áp