Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2012 -2014 [30/11/2014]

Ngày 30/11/2014, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng thủy văn, hải văn nhằm nâng cao chất lượng dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai, mã số TNMT.05.22 do TS. Bảo Thạnh - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập tại Quyết định số 2091/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội đồng họp vào 9h 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại phòng họp số 116, ngõ 23/62 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng gồm 09 thành viên do Ông Nguyễn Văn Tuệ làm Chủ tịch Hội đồng.

a/ Đại diện cơ quan quản lý: Ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Đức Cường, Chuyên viên Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

b/ Chuyên gia: PGS. TS. Ngô Trọng Thuận

c/ Đại diện Đơn vị Chủ trì và Thực hiện đề tài: Ông Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế: Bà Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng; Ông Phùng Đức Chính, Chuyên viên; Ông Trần Trung Thành, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ;

d/ Đại diện đơn vị Thực hiện và Phối hợp thực hiện đề tài

-  Đại diện Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phía Nam: Bà Vũ Thị Hương, Ông Trương Hoài Thanh; Ông Trần Tuấn Hoàng;

- Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ: Ông Nguyễn Minh Giám - Phó Giám đốc; Ông Trần Thành Công;

Kết quả bỏ phiếu đánh giá: Tổng số điểm đánh giá: 271, trong đó: Số phiếu xếp loại xuất sắc: 01; Số phiếu xếp loại khá: 05; Số phiếu xếp loại đạt: 03; Số điểm bình quân: 30,0. Kết quả đề tài xếp loại: Khá.

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một đề tài khá rộng và có tính thời sự cao về dự báo khí tượng thủy văn. Tập thể tác giả đã cố gắng nỗ lực rất lớn, và có sự phối hợp tốt với nơi tiếp nhận sản phẩm. Ngoài ra đề tài cũng đã đề xuất kiến nghị một vài hướng nghiên cứu tiếp tục trong quá trình nghiên cứu, phát triển tiếp theo từ sản phẩm và định hướng của đề tài cho hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.

Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ dự báo mực nước cho hệ thống sông Đồng Nai, góp phần phòng chống ngập úng, khắc phục các tồn tại của công tác dự báo hiện nay (về công nghệ, thời gian dự kiến, chất lượng dự báo), tiết kiệm được công sức của dự báo viên trong công tác tác nghiệp dự báo.

Đề tài cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra theo thuyết minh đề tài được duyệt. Khối lượng công việc đề tài giải quyết được rất lớn như: Đề tài đã tích hợp được ba mô hình khí tượng, hải văn, thủy văn và thiết lập được một phần mềm tích hợp để phục vụ cho công tác dự báo; Số lượng bài báo khoa học và kết quả đào tạo của đề tài vượt yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện có sự kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị nghiên cứu (Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phía Nam) và đơn vị tiếp thu, hưởng thụ sản phẩm (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ).

Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một đề tài khá rộng và có tính thời sự cao về dự báo khí tượng thủy văn. Tập thể tác giả đã cố gắng nỗ lực rất lớn, và có sự phối hợp tốt với nơi tiếp nhận sản phẩm. Ngoài ra đề tài cũng đã đề xuất kiến nghị một vài hướng nghiên cứu tiếp tục trong quá trình nghiên cứu, phát triển tiếp theo từ sản phẩm và định hướng của đề tài cho hệ thống lưu vực sông Đồng Nai.

Một số hình ảnh tại lễ nghiệm thu đề tài: 

 

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Thanh niên Sihymecc